Rasstandard

Hemland: Australien

Användningsområde: Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund.

FCI-Klassifikation: Grupp 3, sektion 2Bakgrund
Jack russell terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell.
Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner.
Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier.

Helhetsintryck
Jack russell terrier skall vara en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt byggd jaktterrier med flexibel kropp av medellängd. De snärtiga rörelserna passar det alerta uttrycket. Kupering av svansen är valfritt i Australien. Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig.

Viktiga måttförhållanden
Kroppen skall vara längre än den är hög.
Kroppsdjupet, mätt från manke till bröstben, skall ha samma mått som benen, mätt från armbågarna till marken.
Bröstkorgens omkrets bakom armbågarna skall vara ca 40-43 cm.

Uppförande/karaktär
Jack russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende.

HUVUDET

Skallparti
Skallen skall vara flat, måttligt bred och gradvis avsmalna mot ögonen och det breda nospartiet.

Stop
Stopet skall vara väl markerat men inte överdrivet.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti
Nospartiets längd från stop till nostryffel skall vara något kortare än avståndet från stop till nackknöl.

Läppar
Läpparna skall sluta tätt intill käkarna och vara svartpigmenterade.

Käkar/Tänder
Käkarna skall vara mycket starka, djupa, breda och kraftfulla.
Tänderna skall vara starka och sluta i saxbett.

Kinder
Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad.

Ögon
Ögonen skall vara små, mandelformade och mörka med intensivt uttryck. De får inte vara framträdande. Ögonkanterna skall sluta väl an och vara svartpigmenterade.

Öron
Öronen skall vara övertippade framåt med ett visst lyft i basen eller vara helt nedhängande. De skall ha fin struktur och vara mycket rörliga.

HALS
Halsen skall vara muskulös och torr och bära upp huvudet med god hållning.

KROPP
Kroppen skall vara rektangulär.

Rygg
Ryggen skall vara plan. Längden från manken till svansansättningen skall vara något större än mankhöjden.

Ländparti
Ländpartiet skall vara kort, starkt och kraftigt musklat.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, med gott avstånd till marken så att bröstet befinner sig mitt emellan manken och marken. Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del mot kotpelaren, sedan bli flatare mot sidorna så att bröstkorgen kan omslutas bakom armbågarna med två händer - dvs vara ca 40 till 43 cm i omkrets. Bröstbensknappen skall vara tydligt markerad framför skulderled/överarmsled.

Svans
Svansen kan hänga ner när hunden är i vila. När hunden rör sig skall den bäras upprest. Om svansen är kuperad skall svanstippen vara i höjd med öronen.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

EXTREMITETER

FRAMSTÄLL
Frambenen skall vara raka från armbågarna ner till tårna, såväl sedda framifrån som från sidan.

Skulderblad
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall inte ha kraftig, bullig muskulatur.

Överarm
Överarmarna skall vara tillräckligt långa och vinklade så att armbågarna placeras under kroppen.

Framtassar
Framtassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåt eller utåtvridna. De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt välvda.

BAKSTÄLL
Bakstället skall vara starkt, muskulöst och välbalanserat i proportion till framstället.

Knäled
Knälederna skall vara väl vinklade.

Has
Hasorna skall vara lågt ansatta.

Mellanfot
Mellanfötterna skall vara parallella sedda bakifrån när hunden är naturligt uppställd.

Baktassar
Baktassar som framtassar.

RÖRELSER
Rörelserna skall vara jämna, fria och fjädrande.

PÄLS

Pälsstruktur
Strukturen kan vara antingen slät, sträv eller raggig och den skall vara vädertålig. Pälsen skall inte ändras (genom trimning) för att se slät eller sträv ut.

Färg
Enfärgat vitt skall dominera, tecknen kan vara svarta och/eller rödgula (tan). Tanfärgen kan vara från mycket ljust gulrött till djupt kastanjerött.

STORLEK/VIKT

Mankhöjd
Idealmankhöjden är 25 - 30 cm.

Vikt
Vikten skall vara densamma som 1 kg per 5 cm mankhöjd, d.v.s en 25 cm hög hund skall väga ca 5 kg och en 30 cm hög hund skall väga ca 6 kg.

FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
• Ej av typisk terrierkaraktär
• Ej välbalanserad, t ex överdrivna detaljer
• Tunga eller osunda rörelser
• Felaktigt bett eller käke

NOTA BENE
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.